belijning (instraten).jpg
hek.jpg
talud herstraten.jpg
verkeerseiland.jpg

Opdrachtgevers huren CTB Haaglanden in voor het uitvoeren van alle voorkomende civiele werkzaamheden en het begeleide, advies bij een compleet project of een onderdeel van een project.

Geografisch concentreren wij ons op de regio Haaglanden voornamelijk het Westland, Den Haag en Rotterdam, met als uitvalsbasis Monster.

De civiele techniek

 

Projectbegeleiding- en advisering vereisen een professionele beheersing van alle elementen van de civiele techniek:

  • CAD-tekenen
  • Schrijven van bestekken, gebruikmakend van de RAW-systematiek
  • Maken van civieltechnische kostenramingen
  • Opstellen van plannen voor Veiligheid & Gezondheid
  • Tekeningen voor fasering, omleidingen en bebording bij uitvoering en na afronding van een project
  • Projectbegeleiding
  • Begeleiden van aanbestedingen

Commmunicatie en coördinatie bij projecten

 

Bij civieltechnische projecten zijn altijd verschillende partijen betrokken.

CTB draagt zorg voor duidelijke communicatie en coördinatie tussen alle betrokken partijen, zoals nutsbedrijven, bewoners, aannemers en uiteraard opdrachtgevers.

 
 

Kantoor- & Bezoekadres
Orberlaan 17
2681 PH Monster

Postadres
Poelmolenweg 4
2691 MC 'sGravenzande

Overige gegevens
KvK: 27306306
BTW: NL818541076B01

Algemene voorwaarden
op verzoek verkrijgbaar.
Vraag hier aan.