cantaloupenburg hek doel coating belijning.jpg
helmersstraat speeltuin.jpg
platinaweg dubbele band tegen parkeren.jpg
verkeerseiland.jpg

Begroting

Het kostenaspect voor de overheid bestaat veelal uit een begroting. Een begroting is een benadering van de kostprijs voor een bepaald project. In een begroting wordt rekening gehouden met eventuele onvoorziene kosten. In de meeste gevallen wordt een begroting opgesteld voordat een project daadwerkelijk aanbesteed wordt. In veel gevallen is er ook nog geen bestek beschikbaar. Hierdoor is het noodzakelijk om een inschatting te maken van alle verwachte werkzaamheden en leveranties. Hierbij is het van groot belang dat de activiteiten de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Hierbij is ervaring en kennis van CTB Haaglanden van groot belang. Immers, men wil zo nauwkeurig mogelijk een inschatting maken van de te verwachten kosten. Binnen de overheid liggen deze begrotingen veelal ten grondslag om de juiste budgetten aan te vragen of om bestaande budgetten te ontleden.

Begrotingen kunnen weer verdeeld worden in budgetramingen en directiebegrotingen. Dit is een onderverdeling van macro naar micro schaal. Budgetramingen worden veelal opgesteld voor het bepalen van totale budgetten van meerder projecten samen of een grove inschatting van het desbetreffedende project. Nadat men een beter inzicht heeft verkregen in het ontwerp en er een werkomschrijving tot stand is gekomen kan er een directiebegroting gemaakt worden. Het is wel noodzakelijk om in deze begrotingen ook alle bijbehorende kosten op te nemen, zoals voorbereiding, directie en toezicht. In veel gevallen is het ook verstandig om een aantal % onvoorziene kosten mee te nemen. Immers wordt het (kosten)probleem groter naarmate een begroting in de werkelijkheid overschreden wordt. Men is gebaat bij een begroting die dicht bij de werkelijkheid staat, maar toch niet wordt overschreden.

Om goede en realistische begrotingen te realiseren zijn kennis, praktijkervaring en juiste contacten van groot belang. Kennis en ervaring is noodzakelijk om tot een juist inzicht te komen. Daarnaast is een uitgebreid netwerk van belang om te weten waar de juiste expertise vandaan gehaald moet worden. Door de jarenlange ervaring op het gebied van begrotingen en calculaties is CTB Haaglanden in staat om reƫle en juiste budgetramingen en begrotingen op te stellen.

Voor diverse opdrachtgevers, voornamelijk overheid, maakt CTB Haaglanden directiebegrotingen en budgetramingen.

CTB Haaglanden heeft zich bezig gehouden met diverse projecten voor onder andere:

  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Rotterdam
  • RET
  • Gemeente Westland
  • Hoogheemraadschap van delfland
  • Haagse scholen
 
 

Kantoor- & Bezoekadres
Orberlaan 17
2681 PH Monster

Postadres
Poelmolenweg 4
2691 MC 'sGravenzande

Overige gegevens
KvK: 27306306
BTW: NL818541076B01

Algemene voorwaarden
op verzoek verkrijgbaar.
Vraag hier aan.